więcej zdjęć w galerii

W Piątek 27 stycznia 2012 r. spotkali się członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Miasta z Strzelna. Odbyło się ono w sali muzealnej Romańskiego Ośrodka Kultury Ottona i Bolesława przy Parafii Świętej Trójcy na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Strzelnie. Skorzystaliśmy z zaproszenia proboszcza ks. kan. Ottona Szymków, który bezdomnemu towarzystwu udostępnił historyczne pomieszczenie poklasztorne. Spotkanie było okazją do podsumowania tego wszystkiego, co dokonaliśmy w roku minionym oraz porozmawiania o planach działania na rok bieżący. Założenia mamy ambitne i tylko sił potrzeba, by je zrealizować. Poza członkami TMMS w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, prezesi stowarzyszeń, które współpracują na co dzień z nami. Była również sposobność do złożenia życzeń urodzinowych naszemu duszpasterzowi ks. kan. Ottonowi Szymków, który obchodził 70. urodziny, i który zapoznał zebranych ze swoimi planami na najbliższe 5 lat. Punktem kulminacyjnym było podzielenie się opłatkiem i złożenie wzajemnych życzeń. Przy cieście i kawie wywiązała się dyskusja, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Marian Przybylski

więcej zdjęć w galerii

Komisja z Urzędu Marszałkowskiego
oraz gala wręczenia nagród IV edycji konkursu
"Rodzynki z pozarządówki"
Ostromecko 13 VI 2011 r.

więcej zdjęć w galerii

Walne zebranie TMMS
24 III 2011 r.

więcej zdjęć w galerii

Spotkanie TMMS i Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo"
Siemionki 19 VI 2010 r.

więcej zdjęć w galerii

Spotkanie TMMS i Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo"
Markowice 25 IV 2009 r.