Publikacje TMMS
Niektóre z przedstawionych publikacji można przeczytać bezpośrednio w Internecie,
inne pozycje są do nabycia w Bibliotece Miejskiej w Strzelnie.

Książka o Edmundzie Rucińskim

Okładka książki o Edmundzie Rucińskim

Katalog wystawy z okazji
90.Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

Publikacja wydana z okazji
50.Rocznicy Odrodzenia się OSP w Ciencisku

okładka książki OSP Ciencisko

Składanki
Legendy

Legendy Strzelna i okolic Legendy Strzelna i okolic Legendy Strzelna i okolic

Książka - katalog wystawy
poświęcony Halinie Gorlach

katalog poświęcony p.Halinie Gorlach

Katalog wystawy z okazji 75.rocznicy śmierci
dr Jakuba Cieślewicza

Katalog wystawy.