Zarząd TMMS
[Rozmiar: 111298 bajtów]Prezes - Marian Przybylski
[Rozmiar: 111298 bajtów]Z-ca prezesa - Jan Szarek
[Rozmiar: 111298 bajtów]Skarbnik - Heliodor Ruciński
[Rozmiar: 111298 bajtów]Sekretarz - Krzysztof Rymaszewski
[Rozmiar: 111298 bajtów]Członek - Piotr Łuczak